Skip Navigation

Carnegie Stage Section
L-1 spinal ganglion, L-2 spinal ganglion, L-3 spinal ganglion, L-4 spinal ganglion, L-5 spinal ganglion, alar plate(s), roof plate
0 μm
Carnegie Embryo #6517   |   Location: 44-04-05

Keywords: L-1 spinal ganglion, L-2 spinal ganglion, L-3 spinal ganglion, L-4 spinal ganglion, L-5 spinal ganglion, alar plate(s), roof plate

Source: The Virtual Human Embryo.